Tavalliseen akvaarion komponentit ovat varsinaisen akvaarion lisäksi suodatin, valaistus ja lämmitysjärjestelmä. Muita mahdollisia komponentteja ovat veteen happea lisäävä ilmapumppu sekä hiilidioksidia veteen lisäävä komponentti.

Suodattimen tehtävänä on puhdistaa akvaarion vettä kierrättämällä sitä suodattimen kautta, ja tämän toiminta voidaan edelleen jakaa biologiseen ja mekaaniseen suodatukseen. Mekaanisen suodatuksen tehtävänä on lähinnä poistaa vedestä epäpuhtauksia, kuten sinne päätyneitä roskia. Biologisessa suodatuksessa puolestaan suodattimessa olevat nitrifikaatiobakteerit muuttavat ammoniakkia nitraateiksi ja joissain ratkaisuissa poistavat myös fosfaatteja. Suodatus on yleensä akvaarion teknisesti monimutkaisin osa.

Valaistuksen tehtävänä on antaa akvaarion kaloille mahdollisimman luontainen kasvuympäristö, sillä usein ne säädetään noudattelemaan jotain tiettyä vuorokausirytmiä. Lisäksi akvaariota on toki mukavempi katsella, sillä pimeään akvaarioon on varsin vaikea nähdä. Lisäksi akvaariossa oleva valaistus myös tietyillä ratkaisuilla lämmittää akvaariota.

Lämmityksen tehtävänä on tarjota akvaarioissa oleville kaloille mahdollisimman hyvä lämpötila. Koska monet kalat ovat tarkkoja kasvuympäristöstään, on oikean lämpötilan säätäminen tärkeää. Lämmitysjärjestelmä toimii käytännössä automaattisesti, termostaatin mitatessa akvaarioveden lämpötilaa, jonka mukaan lämmitys säätyy itsestään. On myös mahdollista, että jos vedessä pidetään kylmässä ympäristössä viihtyviä kaloja, akvaariossa ei ole lämmitysjärjestelmää, vaan viilennysjärjestelmä.

Kuten sanottua, osa harrastajista käyttää akvaariossaan myös ilmapumppua, jonka tehtävänä on kierrättää ilmaa akvaarioveden hapettamiseksi. Joissakin tapauksissa tämä hoituu suodattimen avulla, mutta useimmiten tähän tarvitaan erillinen komponentti, ilmapumppu.

Eräät, tosin varsin harvat, harrastajat ovat lisänneet myös veteen hiilidioksidia lisäävän komponentin. Tämä sen vuoksi, että akvaariossa kasvavat kasvit tarvitsevat hiilidioksidia yhteyttääkseen, ja tämä järjestelmä lisää siis niiden hyvinvointia.

Jo mainittujen komponenttien lisäksi innokkaimmat harrastajat muokkaavat tankkejaan niin, että ne sopivat juuri tietyille kaloille. Tätä varten on kehitetty esimerkiksi aaltoja luovia komponentteja, joskaan nämä eivät ole kovin yleisiä ja kaupallisessa myynnissä näitä näkee harvoin.

Teknisten komponenttien lisäksi akvaario tarvitsee tietysti varsinaisen lasista valmistetun kotelon, akvaarion, johon nämä kaikki osat liitetään. Akvaarioita on saatavilla useissa eri kokoluokissa, ja muotoilunkin suhteen löytyy valinnanvaraa. Akvaario tulee asettaa paikalle, jossa sitä on helppo huoltaa, se on näyttävä ja lisäksi turvallinen, jotta akvaarioon ei tulisi vahingossa halkeamia.

Tekniikka

Updated on 2018-05-22T14:16:49+00:00, by attetude.