Lähes kaikissa akvaarioissa on kasveja, lukuunottamatta akvaarioita jotka on tarkoitettu nimenomaan kasvittomassa ympäristössä viihtyville akvaariokaloille. Akvaariot muuttavat veden hiilidioksidia hapeksi, ja näin ollen helpottavat myös kalojen elämää tällä tapaa. Kasvit antavat myös kaloille suojaa, sillä varsin monet kalalajit hakeutuvat niiden sekaan.

Kasvit voidaan luokitella monella eri tapaa. Yleisin tapa on luokitella ne pituuden ja asettelun mukaan. Akvaarion etuosaan asetetaan lyhytkasvuiset pohjassa kasvavat kasvit, keskelle hieman pidemmät ja takaosaan pintaan asti ulottuvat kasvit. Kasvit voivat kasvaa myös veden pinnalla.

Akvaarion sisustus hoidetaan pääosin kasveilla, joten niiden valintaan ja hoitoon tulee käyttää aikaa. Usein akvaariota rakennettaessa mietitään vain kaloja ja niiden oloja, mutta kasvit tarvitsevat myös oman panostuksena. Hyvä kasvusto parantaa myös kalojen hyvinvointia, sillä ne ovat usein tietyllä tapaa riippuvaisia toisistaan.

Akvaariokasvit

Updated on 2018-05-22T14:16:48+00:00, by attetude.